Pilotażowy Program pn. "Łapmy Deszcz" realizowany we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Okręg Pomorski PZD w Gdańsku, na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczestniczył w pilotażowym programie wsparcia rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie powiększenia retencji wody opadowej i roztopowej. W ramach pilotażu zakupiono 62 instalacje dla działkowców z trzech pomorskich ogrodów działkowych. Dzięki współpracy z WFOŚiGW otrzymaliśmy wsparcie finansowe w formie dotacji w kwocie 115 903,39 zł.

Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami sprawiają, że rozważne i oszczędne gospodarowanie wodą staje się jednym z priorytetów ogrodnictwa działkowego. Wierzymy, że tak potrzebny program będzie kontynuowany i to w zdecydowanie szerszym zakresie, z korzyścią dla środowiska naturalnego.

www.wfos.gdansk.pl