Okręgowa Rada

Okręgowa Rada Pomorska PZD w Gdańsku, w kadencji 2019 - 2023 składa się z następujących osób:

1. Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku - członek Krajowej Rady PZD
2. Jarosław Parus Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
3. Ryszard Gurtiaków Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
4. Grzegorz Drozdowski Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
5. Leonarda Bachar-Kowalska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku 
6. Wojciech Pera Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
7. Franciszek Potulski Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
8. Jan Kowalski Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
9. Jerzy Megger Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
10. Wojciech Sowa Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
11. Stanisław Jaruzel Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
12. Leszek Kucharek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
13. Stanisław Kasperek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
14. Mirosław Masiel Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
15. Tadeusz Rojek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
16. Jan Dyjak Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
17. Marzena Kolmer Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
18. Romuald Ratajczak Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
19. Danuta Sompolińska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
20. Leonarda Półgęsek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
21. Regina Zajkowska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
22. Zuzanna Madej Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
23. Zbigniew Fałek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
24. Piotr Mikituła Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
25. Agnieszka Machnikowska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
26. Tadeusz Konicki Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
27. Bogdan Grzela Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
28. Krystyna Łukasiewicz Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
29. Brunon Raulin Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku