Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okręgowa Komisja Rewizyjna prowadzi działalność kontrolną w okręgu i działa na podstawie § 119-123 Statutu PZD.

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku:

 1. Bogusław Dąbrowski
  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku - Pierwszy Zastępca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
 2. Elżbieta Senecka
  Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku
 3. Marianna Krawczyk
  Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku
 4. Jolanta Rutkowska 
  Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku
 5. Sabina, Grażyna Chinalska 
  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku
 6. Jan Filipiak 
  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku
 7. Andrzej Jancz
  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku
 8. Stefan Gross
  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku
 9. Mirosława Brzezińska 
  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku
 10. Jan Suprunowicz
  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku
 11. Andrzej Zajcew
  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

Chcesz się skontaktować z Komisją? Napisz mail: Okręgowa Komisja Rewizyjna: rewizyjna@pzdgdansk.pl