Program DGCS PZD System dla ROD

 

Okręgowy Zarząd Pomorski Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku zachęca Rodzinne Ogrody Działkowe do zakupu programu komputerowego DGCS PZD System, który jest kompleksowy, intuicyjny, stworzony i dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Bardzo usprawnia pracę Zarządu ROD, bowiem w skład tego programu wchodzą przydatne moduły:

* Moduł Finansowo-Księgowy - pozwala na prowadzenie pełnej księgowości w ROD, umożliwia wykonanie bilansu wraz ze wszystkimi wymaganymi sprawozdaniami finansowymi. W module tym jest plan kont  dostosowany do Zakładowego Planu Kont PZD. Moduł posiada wszystkie potrzebne zestawienia, tj. zestawienia sald i obrotów, potwierdzenia sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe.

* Moduł Kadrowo-Płacowy – umożliwia sporządzenie list płac na wypłaty świadczeń i nagród dla Zarządu ROD, umożliwia sporządzanie umowy zlecenia czy też umowy o dzieło. Zawiera wiele raportów, można z programu wygenerować dokumenty rozliczeniowe i przesłać do programu Płatnik, w łatwy sposób można zaimportować pliki Excel. Moduł posiada wszystkie wymagane deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 itp., umożliwia elektroniczne przesłanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.

* Moduł środków trwałych – pozwala w prosty sposób ewidencjonować środki trwałe oraz obliczać amortyzacje.

* Moduł ogrody działkowe – po wprowadzeniu danych ogrodu i działkowców można naliczyć uchwalone przez Walne Zebranie opłaty, wystawić: noty obciążeniowe dla działkowców, noty odsetkowe oraz wezwania do zapłaty, które można przesłać e-mailem. Można także przygotować zaproszenia, wydrukować etykiety adresowe, listy obecności, składy komisji na Walne Zebranie członków PZD w ROD oraz wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania Walnego Zebrania. W tym module zawarto także wiele pomocnych wzorów dokumentów oraz raportów dostosowanych do potrzeb ROD. Znajdują się w nim także dokumenty związane z RODO w ROD. Kasjerzy ROD mogą wystawić dokumenty KP i KW oraz tworzyć raporty kasowe. Raporty kasowe tworzą się automatycznie po każdorazowym wystawieniu KP lub KW. W każdej chwili można również wydrukować listę zadłużonych działkowców; sprawdzić zamianę użytkowników działek w danym okresie np. miesięcznym czy rocznym. Ewidencja działek następuje automatycznie oraz umożliwia wgląd do wszystkich zmian, które wystąpiły na danej działce. Można również wprowadzić grupowe odczyty liczników energii elektrycznej czy zużytej wody i tworzyć naliczenia kosztów.

Warto zaznaczyć, że ww. moduły współpracują ze sobą. Każdy moduł zawiera instrukcje ,,krok po kroku’’, jak obsługiwać program.

Program DGCS PZD System został także dostosowany do wymogów w zakresie RODO, każdego roku będzie aktualizowany do obowiązujących przepisów, w tym Polskiego Związku Działkowców, ZUS i podatkowych.

Cena za program DGCS PZD System wraz z ww. modułami zgodnie z umową wynosi 270,60 zł brutto, cena dla ROD należących do Ośrodka Finansowo-Księgowego jest zaś o 30% mniejsza i wynosi 189,42 zł brutto.

Cena kosztów aktualizacji na kolejny rok wynosi 147,60 brutto.

Zarządy ROD mogą otrzymać Demo (bezpłatnie) na okres 1 miesiąca w celu zapoznania się z programem.

Zarządy ROD zainteresowane zakupem programu DGCS PZD System powinny zgłosić się do Okręgu Pomorskiego PZD lub przesłać informacje na adres e-mail: gdansk@pzd.pl

Można również zadzwonić do Biura Okręgu Pomorskiego PZD w godz. 8.30-15.30  na nr 58 341 75 25 lub 58 345 13 47 wew. 105 (Gł. Księgowa OZP PZD).

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WERSJĄ DEMO PROGRAMU DGCS PZD SYSTEM

Link do bezpłatnego pobrania  30-dniowej wersji próbnej programu

 

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD

Mieczysław Kamiński

 

Znalezione obrazy dla zapytania: dgcs pzd system logo

Do pobrania