Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku to organ występujący w imieniu Okręgu. Okręgowy Zarząd odbywa swoje statutowe posiedzenia co najmniej raz w miesiącu i wykonuje bieżące zadania Okręgu.

Skład Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku:

 1. Mieczysław Kamiński
  Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 2. Jarosław Parus 
  Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 3. Ryszard Gurtiaków
  Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 4. Wojciech Sowa
  Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 5. Leonarda Bachar-Kowalska 
  Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 6. Jan Kowalski 
  Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 7. Jerzy Megger 
  Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 8. Franciszek Potulski
  Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku