Uchwały i Stanowiska

Uchwały i stanowiska statutowych organów Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku; jak również ważne stanowiska Rodzinnych Ogrodów Działkowych działających w naszym okręgu.

Stanowiska X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Gdańskiego z 14.09.2019 r.

  • w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego
  • w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku
  • w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi
  • wyborów parlamentarnych w 2019 roku