Bezpłatny odbiór odpadów remontowych w Gdańsku

1803.2015

Odpady odbierane bezpłatnie "Od początku tego roku mieszkańcy Gdańska mogą dostarczyć i bezpłatnie przekazać do utylizacji odpady poremontowe do Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach. Do tej pory odpady takie przyjmowane były od mieszkańców odpłatnie. Osoba, która dostarczy odpady remontowe do Zakładu Utylizacyjnego przy ulicy Jabłoniowej 55, musi udokumentować, że mieszka na terenie Gdańska. Wystarczy, że okaże dokument tożsamości, oświadczenie właściciela nieruchomości lub zaświadczenie (np. Zarządu Ogródków Działkowych) o dzierżawie/użytkowaniu działki. Obowiązuje limit – 1 tona/gospodarstwo domowe/rok."

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

Posprzątaj swoje śmieci remontowe. Dasz radę!