List ROD im. Grudzińskiego w Gdyni w sprawie ustawy "Stop rozbiórkom altan"

1602.2015

"Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni w imieniu działkowców, właścicieli altan ogrodowych zwracają się do Was z apelem i prośbą o udzielenie swego realnego poparcia dla ustawy o zmianie Ustawy Prawo Budowlane uchwalonej w dniu 6 lutego 2015 roku wolą Sejmu RP.

Każdy z 217 właścicieli altan w naszym ogrodzie jest żywotnie zainteresowany szybkim wprowadzeniem regulacji prawnych związanych z jasnymi zasadami budowy altan w ROD. Wyrażamy przekonanie, że ustawa usunęła wreszcie lukę prawną i będziemy mogli spokojnie korzystać zarówno z istniejących altan jak i budować nowe, bez obawy o ich przyszłość."

Pełna treść stanowiska dostępna poniżej: List ROD im Kmdr ppor Jana Grudzińskiego w Gdyni z 13 02 2014 roku do Senatu RP