Komisja Infrastruktury odrzuciła poprawkę SLD do projektu „Stop Rozbiórkom Altan”

0502.2015

4 lutego br. (środa) na wieczornym posiedzeniu Komisji Infrastruktury odrzucono poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw zgłoszoną przez SLD.

Poprawka zgłoszona podczas drugiego czytania przez posła Zbyszka Zaborowskiego z SLD, dotyczyła legalizacji wszystkich obiektów wybudowanych na terenie ROD przed dniem wejścia w życie procedowanej ustawy, bez względu na ich parametry. Jej ewentualne wejście w życie oznaczałoby, iż zostałby zalegalizowany każdy budynek wzniesiony na terenie ROD - niezależnie od wymiarów, parametrów czy charakteru.

Niestety na posiedzenie Komisji nie zaproszono przedstawicieli Komitetu, ani działkowców. W efekcie w trakcie blisko półgodzinnej dyskusji dało się zauważyć, że brak głosu strony społecznej uniemożliwił pełne zaprezentowanie argumentów przemawiających za zachowaniem najważniejszych postanowień projektu, pod którym podpisało się ponad 700 000 obywateli, głównie działkowców. Tymczasem, jak wskazywało jego uzasadnienie, decyzja o wykluczeniu legalizacji tzw. altan ponadnormatywnych była świadomą decyzją projektodawców i niewątpliwie umożliwiła uzyskanie szerokiego poparcia społecznego działkowców, których przytłaczająca większość działa zgodnie z prawem (a przynajmniej jego duchem) i potępia przypadki jego łamania.

Ostatecznie podczas głosowania 13 posłów z Komisji Infrastruktury opowiedziało się przeciwko poprawce, 9 było za, a 1 wstrzymał się od głosu. Warto zaznaczyć, iż jak wynika z wypowiedzi posłów, odrzucenie poprawki nie oznacza, że będą oni przeciwni projektowi obywatelskiemu. Jak zapowiedział poseł Z. Zaborowski, niezależnie od losów poprawki, zamierza on  głosować za projektem obywatelskim, gdyż nawet bez niej, zasadniczy cel ustawy, czyli zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego altan „normatywnych”, w pełni uzasadnia poparcie projektu obywatelskiego. Tak więc wszystko wskazuje na to, że tak jak dotychczas, inicjatywa działkowców może liczyć na poparcie wszystkich klubów w Sejmie.

Po wczorajszym głosowaniu projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” wróci do Sejmu na trzecie czytanie, podczas którego odbędzie się głosowanie na posiedzeniu plenarnym. Najbliższe głosowania zaplanowano na 6 lutego (piątek), jednak jak dotychczas brak jest informacji czy projekt „Stop Rozbiórkom Altan” został wprowadzony do porządku obrad w tym dniu.

Źródło