Spotkanie z Burmistrzem Miasta Pucka

2205.2024

W dniu 17.05 w Urzędzie Miasta Puck odbyło się spotkanie przedstawicieli nowo wybranego zarządu ROD im. T. Kościuszki w osobach Andrzej Szeiba (Prezes) i Sławomir Wejer (członek zarządu) z Panią Burmistrz Miasta Pucka Hanną Pruchniewską. Głównym tematem spotkania był temat nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 roku. W czasie spotkania Pani Burmistrz potwierdziła wcześniejsze stanowisko Rady Miasta Puck, czyli brak planów likwidacji ogrodów działkowych oraz wyraziła chęć zacieśnienia dalszej współpracy z działkowcami oraz Zarządem ROD. Poruszono temat bezpieczeństwa działkowców dojeżdżających do ogrodów samochodami oraz temat planowanych inwestycji z tym związanych (budowa ścieżki rowerowej oraz miejsc parkingowych dla działkowców). Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i towarzyskiej atmosferze z zapowiedzią kolejnych w najbliższym czasie. 

https://www.facebook.com/share/p/4Rndnrq69ryVqTKD/

Piotr Plomin
Sekretarz ROD im. Tadeusza Kościuszki w Pucku

Galeria