Apel Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku ws. Planów Ogólnych Gmin

1904.2024

W związku z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, dotyczącego tzw. stref planistycznych Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku apeluje do działkowców i Zarządów ROD o składanie wniosków o uwzględnienie w nowo opracowywanych planach ogólnych istnienie i funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w niezmienionych granicach.

Wnioski należy kierować do właściwych miejscowo władz samorządowych - rady gminy lub rady miasta. 

Wiele naszych ROD zlokalizowanych jest w niezwykle atrakcyjnych inwestycyjnie terenach, co do których istnieje ryzyko zmiany przeznaczenia. Społeczność działkowa swoją aktywnością może znacząco wpłynąć na decyzję władz samorządowych. 

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku apleuje o aktywne włącząnie się w akcję obrony Ogrodów. 

Galeria