Program "Pomorskie dla Działkowców" informacja z Urzędu Miasta Gdańska

0103.2024

Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miasta Gdańska Biuro Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku informuje, że pytania w zakresie programu "Pomorskie dla Działkowców" realizowanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego, można kierować do Wydziału Projektów Inwestycyjnych. Wydział jest także wyznaczoną komórką, do której należy kierować wnioski Zarządów ROD.

Wydział Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miasta Gdańska informuje, że wszystkie wnioski jakie ogrody chcą skierować do Gminy Miasta Gdańska celem ich rozpatrzenia i przekazania do Urzędu Marszałkowskiego - należy złożyć do dnia 13 marca 2024 r. Termin ten bowiem gwarantuje to, że wybrany projekt zostanie  odpowiednio przygotowany i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 20 marca 2024 r.  

W przypadku pytań, Zarządy ROD mogą kierować na adres: wpi@gdansk.gda.pl

 

Ponżej informacja na temat programu "Pomorskie dla Działkowców".

Startuje specjalny program samorządu województwa pomorskiego wsparcia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Środki można przeznaczyć na budowę, rozbudowę czy modernizację ogrodowej infrastruktury. Łącznie do rozdysponowania jest 100 tys. zł. Wnioski należy składać do 20 marca 2024 r.

W województwie pomorskim działa około 200 ogrodów działkowych a liczba działkowców sięga nawet 50 tysięcy.

Enklawy zieleni w miastach

Rodzinne Ogrody Działkowe to miejsca szczególnie cenne przyrodniczo, są też ważne dla mieszkańców, którzy mogą tam nie tylko odpoczywać, ale i uprawiają ekologiczne warzywa i owoce.

– Niektórzy uważają, że ROD, to przeżytek i relikt „minionych lat”. Uważam, że taka opinia jest krzywdząca. Rodzinne Ogrody Działkowe to miejsca nie tylko rodzinnych spotkań. To również wyjątkowe, zielone enklawy pośród miejskiej zabudowy. Prawdziwe zielone płuca – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. –

Popularnie zwane „RODos” to też miejsca rekreacji i integracji. Warto zaznaczyć, że działkowcy to często seniorzy dla których własne uprawy, owocowe drzewka czy kwiaty to całe życie.

– Działkowcy, jak każda grupa borykają się z wieloma problemami. Uważam, że im też należy się wsparcie – dodaje marszałek.

Pomocą ma być specjalny program.

Wsparcia dla działkowców

O uruchomieniu pilotażowego programu „Pomorskie dla Działkowców 2024” informowaliśmy już jesienią 2023 r. Po wielu konsultacjach ze środowiskiem i przeprowadzonych analizach, 13 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę uruchamiającą program wsparcia.

– Obiecaliśmy to w ubiegły roku i teraz ruszamy z programem „Pomorskie dla Działkowców 2024”. Na jego realizację przeznaczamy 100 tys. zł – mówi Mieczysław Struk.

Program ma na celu poprawę warunków działania ogrodów działkowych. Dzięki temu będzie można sfinansować budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

– Chodzi choćby o drogi ogrodowe, oświetlenie, monitoring czy świetlice. Wsparcie można także przeznaczyć na zakup urządzeń wspólnych, przebudowę zieleńców, stawów czy oczek wodnych – wylicza Mieczysław Struk.

Maksymalna kwota dofinansowania nie może być większa niż 20 tys. zł.

Jak to zrobić?

W programie uczestniczyć mogą wszystkie pomorskie gminy.

– Zarządy ogrodów działkowych składają wnioski o dofinansowanie do swoich gmin, a te aplikują do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Najważniejsze jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w wyznaczonym terminie – wyjaśnia Krzysztof Pałkowski, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP.

Aplikacje należy składać do 20 marca 2024 r. (liczy się data wpływu do UMWP). Wnioski będą oceniane przez zespół powołany prze marszałka województwa pomorskiego. Wyniki poznamy w maju.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się poniżej. Wszelkie wątpliwości wyjaśnią i na pytania odpowiedzą pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP Krystyna Tołłoczko (k.tolloczko@pomorskie.eu) oraz Karolina Czyż (k.czyz@pomorskie.eu).

Ważne dokumenty

 

Źródło: https://pomorskie.eu/jest-zielone-swiatlo-na-inwestycje-i-modernizacje-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych-rusza-pomorskie-dla-dzialkowcow-2024/

Galeria