Dofinansowania z Urzędu Miasta dla ROD w Gdyni

2802.2024

W dniu 27 lutego br. Prezesi Zarządów ROD podpisali umowy z Wojciechem Szczurkiem Prezydentem Miasta Gdyni dot. dofinansowania w kwocie 8 tyś. zł na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Gdyni.

Z projektu skorzystało 16 gdyńskich rodzinnych ogrodów działkowych zrzeszonych w PZD, które złożyły wnioski o dofinansowanie pod koniec ubiegłego roku.

Na znak dalszej dobrej współpracy Prezydent Miasta Gdyni wręczył prezesom ROD symboliczne drzewka jabłoni.

Poniżej ogrody, które otrzymały wsparcie z dotacji celowej z budżetu Miasta Gdyni na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych:

 1. ROD im. 25- lecia Wolnej Polski
 2. ROD im. Jana z Kolna
 3. ROD „Kaszubskie"
 4. ROD „Malwa"
 5. ROD „Wiarus"
 6. ROD im. płk S. Dąbka
 7. ROD im. M. Reja
 8. ROD im. kmdr ppor J. Grudzińskiego
 9. ROD im. W. Sikorskiego
 10. ROD im. J. Kochanowskiego
 11. ROD im. mjr H. Sucharskiego
 12. ROD „Zielony"
 13. ROD „Kotwica"
 14. ROD „Okrętowiec"
 15. ROD „Stokrotka"
 16. ROD „Nadmorski"

 

Po podpisaniu umów p. Leszek Kucharek z-ca przewodniczącego Gdyńskiego Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych podziękował w imieniu Gdyńskiego Kolegium Prezesów oraz Działkowców Panu Prezydentowi oraz Panu Markowi Łucyk wiceprezydentowi Miasta Gdyni za udzielenie wsparcia finansowego dla ROD na realizację zadań związanych z rozwojem ogrodów, życząc dalszej owocnej współpracy dla dobra społeczeństwa miasta.

 

Grzegorz Drozdowski

Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD

Galeria