Informacja w sprawie Projektu Grantowego "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" - 20.12.2022

2012.2022

W dniu 16 grudnia br. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydał komunikat w sprawie zakończenia naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach Pozakonkursowego Projektu Grantowego "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

W komunikacie czytamy, że zgodnie z regulaminem konkursu rozdział VI pkt l, wnioski o przyznanie grantu mogą być składane od dnia 30 maja 2022 roku do dnia, w którym kwota przeznaczona  na  wnioskowane  granty  wynikające ze złożonych wniosków osiągnie 130% dostępnego limitu środków w ramach konkursu. Ze złożonych do tej pory wniosków wynika, że kwota, o którą ubiegają się Rodzinne Ogrody Działkowe, zbliża się do poziomu 130 proc. puli środków przeznaczonej na granty. W związku z tym, grudzień 2022 roku jest ostatnim miesiącem naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach Pozakonkursowego Projektu Grantowego.

 

Poniżej załączamy treść całego komunikatu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

https://www.gov.pl/web/arimr/projekt-grantowy---rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych

 

KZ

Galeria