Szkolenie dla działkowców i nowych działkowców w Okręgu Pomorskim PZD - 28.10.2022

2810.2022

W dniu  26.10.2022r. przeprowadzone zostało szkolenie dla działkowców i nowych działkowców w formie hybrydowej. Uczestników powitał Dyrektor Biura Okręgu Pan Andrzej Łockiewicz i Instruktor do spraw ogrodniczych Pani Bożenna Kaczmarek.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi  aspektów prawno-organizacyjnych w PZD, które omówił Inspektor ds.  terenowo - prawnych Pan Marcin Matyszkiewicz. Pani Bożenna Kaczmarek  Instruktor do spraw ogrodniczych przedstawiła materiały dotyczące nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Omówiła zagadnienia przedstawione w broszurach z jakich mogą skorzystać nowi działkowcy. Broszury obecnie dostępne w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku to:

Moda na zielone,

Smaczne rabaty,

Pomysł na oczko wodne,

Groźne szkodniki,

Działka bliżej natury

Skrzynie uprawowe i podwyższone grządki.

Materiały szkoleniowe i informacyjne przygotowuje i przesyła Jednostka Krajowa PZD do Okręgu.

 Przeszkolono 32  działkowców i nowych działkowców z 15  ROD.

Na zakończenie Pan Marcin Matyszkiewicz udzielił odpowiedzi na pytania uczestnikom szkolenia.

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek 

Galeria