Informacja ze spotkania Prezesów Zarządów ROD z Prezydentem Miasta Wejherowa

1912.2019

W dniu 09.12.2019 roku w Ratuszu Miejskim w Wejherowie odbyło się spotkanie przedstawicieli wejherowskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Prezydentem miasta Krzysztofem Hildebrandt.

     W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, jego Prezes Józef Matwies, I Wiceprezes Mieczysław Kamiński oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Bogusław Dąbrowski. Było to kolejne cykliczne spotkanie pozwalające wspólnie dokonać oceny dotychczasowej współpracy wejherowskich  ogrodów z samorządem lokalnym. Ponownie podkreślono znaczenie podpisanego w 2018 roku  porozumienia o współpracy Gminy Miasta Wejherowo z istniejącymi  na jej terenie ogrodami działającymi w ramach Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Dotychczasowe bardzo dobre  rezultaty tej współpracy oraz dalsze plany i zamierzenia pozytywnie ocenili  zaproszeni  na to spotkanie przedstawiciele  z Gdańska, podkreślając fakt, że nie wszystkie ogrody z terenu naszego Okręgu mogą się poszczycić tak dobrą współpracą z samorządem lokalnym. Na zakończenie ustalono wstępnie termin następnego spotkania, które odbędzie się na wiosnę 2020 roku.

 

Przewodniczący kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego

Ryszard Bielec

Galeria