45 lat ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Pogórzu

1309.2018

Dzień 25 sierpnia br. był wielkim wydarzeniem i świętem dla braci działkowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Pogórzu Gmina Kosakowo. Uroczystość przygotowano bardzo starannie, zaangażowano spore siły i środki, aby godnie uczcić jubileusz 45-lecia ogrodu. Przy tej okazji były prezes ogrodu wielu kadencji p. Stefan Pawlus opracował pierwszą i obszerną Monografię ogrodu, a zarząd wydał ją drukiem.

Książka pt: „45 lat Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Pogórzu Gmina Kosakowo" zawiera 162 strony, 526 zdjęć, 86 archiwalii. Wstęp do książki napisał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki za co bardzo dziękujemy.

Uroczystość naszą zaszczycili: Prezes ZO PZD w Gdańsku Czesław Smoczyński, przedstawiciele władz samorządowych powiatu Puck i Gminy Kosakowo, policji, Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego i wielu innych. Pogoda dopisała, frekwencja także, więc program uroczystości został wykonany w 100 procentach. Przewidziano w nim min. zabawy i konkursy dla dzieci, zwiedzanie ogrodu, wystawę plonów, przemówienia, wyróżnienia i odznaczenia oraz poczęstunek dla działkowiczów i gości.

Były prezes ogrodu p. S. Pawlus wygłosił piękną „Balladę 45 lat ROD" Uhonorowano odznaczeniami, nagrodami i pucharami ROD zasłużonych działkowiczów. pokazano nasze plony i działki, altany, goście odwiedzili naszego rzeźbiarza p. Edwarda Jastrzębskiego. Mamy wielu utalentowanych działkowiczów, min. p. Pogorzelski maluje i wykonuje metaloplastykę, p. L. Stachowski maluje i pisze książki, p. S. Pawlus pisze wiersze i książki. Była to okazja do wymiany doświadczeń, zapoznania gości z naszą pasją, osiągnięciami, trudnościami i metodami działań oraz planami na najbliższą przyszłość.

Przedstawiciele samorządu zgodnie podkreślali, że ROD nasz wypełnia wspaniałą robotę integracyjną, mobilizacyjną, edukacyjną i poznawczą, że wykazujemy inwencję, dobrą organizację i wielki trud w sprawy ogrodu. Trzeba też ukazać nasz ROD jako wielokrotnego zdobywcę pucharów i nagród za czołowe lokaty na szczeblu krajowym, jak i okręgowym. Nasi działkowicze indywidualnie też znajduję się w czołówce działkowiczów w Polsce. Wszystko to jest dowodem wzorowej pracy zarządu ogrodu i wspomagających go działkowiczów. Możemy sobie wzajemnie pogratulować, mieć satysfakcję i radość z dobrze spełnionego obowiązku. Jesteśmy dumni, że 45-lecie pozwoliło ukazać nasz ROD szerszemu ogółowi społeczeństwa. Wielkie brawa i podziękowania należą się organizatorom jubileuszu, zarządowi naszego ROD za wspaniałe kierowanie sprawami ogrodu i działkowiczom za zaangażowanie.

Święto to pozostanie na długo w naszej pamięci.

Tekst: Stefan Pawlus

Galeria