Narada prezesów okręgowych zarządów PZD i dyrektorów biur okręgów

2104.2017

W dniach 19 i 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się narada, w której uczestniczyli prezesi okręgowych zarządów oraz dyrektorzy biur okręgów z terenu całego kraju. Tematyka narady, którą prowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki obejmowała następujące zagadnienia:

 1. 1.Sytuacja Związku mająca wpływ na funkcjonowanie ROD i PZD.
 2. 2. Statut PZD – zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 3. 3. Przebieg walnych zebrań sprawozdawczych. Ocena przygotowania i przebiegu zebrań. Występujące problemy.
 4. 4. 120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego.
 5. 5. Krajowa Rada i okręgowe zarządy na rzecz ogrodów i działkowców. Dotacje z Krajowej Rady i OZ.
 6. 6. Obsługa prawna struktur Związku i działkowców. Podsumowanie funkcjonowania dyżurów prawnych w okręgach i Krajowej Radzie.
 7. 7. Delegatury rejonowe okręgowych zarządów i ośrodki finansowo-księgowe. Potrzeby, propozycje.
 8. 8. Stan prawny ROD.
 9. 9. Skargi i zażalenia. Problematyka, reakcja OZ.
 10. 10. Zatrudnienie w biurach okręgów.
 11. 11. Informacja o programie finansowo-księgowym dla ROD.
 12. 12. Sprawy finansowe.
 13. 13. Działalność kontrolno-rewizyjna.
 14. 14. Inwestycje w ROD.
 15. 15. Dotacje dla ROD od samorządu terytorialnego.
 

Każdy temat był zreferowany, a więc przedstawiono stan obecny i zgłaszane potrzeby w danym zakresie. Podczas narady uczestnicy dokonali aktualnej oceny poszczególnych zagadnień, wypowiadali się także o potrzebach podejmowania nowych rozwiązań w celu realizacji zadań stojących przed Związkiem, ale też wypełniania oczekiwań działkowców i ogrodów.

Uczestnicy narady podkreślali, że nadrzędnym celem działania wszystkich struktur Związku, a także członków PZD jest obrona ogrodów, obrona ustawy o ROD i obrona Związku, a wszystko to po to, aby chronić prawa działkowców. Podkreślano także konieczność wypracowania nowych form przepływu informacji pomiędzy strukturami Związku i działkowcami w celu szybkiego reagowania na rozwijające się niekorzystne sytuacje, a także bieżącego informowania działkowców o wszystkich sprawach mających wpływ na ich prawa oraz dotyczące ich ogrodu.

W podsumowaniu narady Prezes PZD przypomniał, że cały Związek jest w trakcie realizacji dwóch ważnych dla działkowców i ogrodów programów: „Otwarty Program Społecznego Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych” i „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”. Oba programy mają służyć rozwojowi ogrodów działkowych, a także otwarciu ich dla społeczności lokalnych.

Źródło: www.pzd.pl