Ogólnopolskie liczenie bezdomnych - informacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

0302.2017

- W nocy z 8 na 9 lutego odbędzie kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych - poinformowała dziś w Sejmie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska.

Taką akcję MRPiPS  organizuje co dwa lata - przeprowadzane jest we wszystkich województwach, w tę samą zimową noc. Poprzednie miało miejsce w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Stwierdzono, że w momencie badania było 36,1 tys. bezdomnych, w tym ok. 25,6 tys. przebywało w placówkach instytucjonalnych, a ok. 10,5 tys. - poza nimi.

W akcji liczenia osób bezdomnych wezmą udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy i gminni, pracownicy socjalni i wolontariusze. Sprawdzą m.in. noclegownie, schroniska, szpitale, areszty, a także dworce, ogródki działkowe i altany.

Wiceminister Bojanowska mówiła, że ustawowy obowiązek m.in. zapewnienia schronienia bezdomnym nałożony jest na gminy. - Niemniej jednak to minister rodziny prowadzi działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

W związku z sezonem zimowym, w którym zagrożone jest zdrowie i życie osób bezdomnych, minister rodziny Elżbieta Rafalska zwróciła się do wojewodów z prośbą "o najlepsze przygotowanie się do tego okresu".

Źródło