Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na stanowisko Prezydium OZ

0901.2017

Dla przypomnienia poniżej publikujemy treść stanowiska Prezydium OZ Pomorskiego w Gdańsku w sprawie prac nad tzw. "Kodeksem Urbanistycznym": Stanowisko Prezydium OZ w sprawie prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym