Stanowisko Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2016 r.

2112.2016

Członkowie Okręgowego Zarządu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku, zebrani na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2016 r. wyrażają sprzeciw wobec szkalowania i oczernianiu rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców.

Od dnia uchwalenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych społeczność działkowców miała nadzieję, że nadszedł wreszcie czas długo wyczekiwanego spokoju. Mijający rok 2016 pokazał niestety, że te nadzieje były płonne.

Najpierw wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Później ukazujące się materiały telewizyjne „Magazynu Śledczego Anity Gargas” oraz publikacje prasowe „Gazety Wyborcze” skutecznie zmąciły spokój środowiska działkowców.

Nie sposób przejść obojętnie wobec tak otwartego i jednoznacznego ataku wobec działkowców i ogrodów działkowych jako takich. Zasadne wydaje się być pytanie, jaki cel przyświeca bezpardonowej krytyce i atakowi wobec działkowców i reprezentującej ich organizacji społecznej jaką jest PZD. Ta kwestia wciąż pozostaje otwarta.

Stanowczo protestujemy przeciwko ukazywaniu ogrodów działkowych jako przeżytku czy reliktu minionej epoki. Nie zgadzamy się, aby miejsca codziennej pracy, wypoczynku i rekreacji setek tysięcy polskich rodzin były określane jako siedliska patologii czy wręcz nawet działalności przestępczej.

Ogrody działkowe stanowią istotny element struktury urbanistycznej miast i spełniają pozytywną rolę dla członków społeczności lokalnej. Nie pozwolimy, aby w imię bliżej nieokreślonych interesów szkodzić i kwestionować codzienny wysiłek tysięcy działkowców i ich rodzin.

Z upoważnienia członków Okręgowego Zarządu

Niniejsze stanowisko kierujemy do:
  1. Prezesa Telewizji Polskiej
  2. Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej
Stanowisko OZ z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie ataków medialnych na ogrody działkowe