Uwaga! Usuwanie skutków powodzi z terenu Miasta Gdańska

1807.2016

"Wszystkie osoby zainteresowane podstawieniem kontenera w celu wyrzucenia przedmiotów zniszczonych przez wodę prosimy o kontakt z Dyżurnym Inżynierem Miasta. Szczegóły w komunikacie:

Mieszkańcy i ich zniszczone mienie:

Zarząd Dróg i Zieleni podstawia duże kontenery (budowlane), do których mieszkańcy będą mogli wyrzucić zniszczone przez wodę przedmioty, których chcą się pozbyć.

Potrzebę podstawienia takich kontenerów należy zgłaszać do Dyżurnego Inżyniera Miasta, tel. 58 52 44 500.

Kontenery podstawiane będą wspólnie dla określonych rejonów miasta (kilku ulic, kwartału kamienic etc.). Ponieważ zgłoszeń jest dużo, kontenery podstawiane są według kolejności zgłoszeń. Dyżurny Inżynier Miasta informować będzie zgłaszających(telefonem zwrotnym), kiedy podstawione zostaną pojemniki na odpady."

Źródło: Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska - profil na portalu facebook.com