Podtopienia w Gdyni - ROD "Kaszubskie"

1507.2016

Zarząd ROD "Kaszubskie" w Gdyni poinformował o szkodach, które ulewa oraz wystąpienie rzeki Kaczej z swojego biegu, spowodowały na terenie ogrodu.

IMAG1126Dotychczas spokojna rzeka Kacza stworzyła dla siebie dodatkowe koryto przez teren ogrodów działkowych, zalewając i niszcząc wszystko to co stało na jej drodze.  W budynkach Zarządu ROD stało między 30 a 50 cm wody.

IMAG1128Zarząd ROD "Kaszubskie" dokonał kilkunastu interwencji, w tym do Straży Pożarnej z prośbą o pomoc z przywróceniem Kaczej do właściwego biegu i zabezpieczenie go workami z piaskiem. Zgłoszono też prośbę o otwarcie śluz spustowych w celu retencji wody z zalanych terenów działkowych.

IMAG1105

Jak wskazuje Zarząd ROD "Kaszubskie" - woda zniszczyła wiele altan i zadaszeń, zniszczyła nasadzenia w postaci drzew i krzewów, wymyła granice ogrodu i poszczególnych działek, a także naniosła wiele mułu i odpadów.

Źródło: materiał ROD "Kaszubskie"