List ROD im. Sikorskiego w Kwidzynie do Rzecznika Praw Obywatelskich

2503.2016

Kwidzyn 21.03.2016 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Pan dr Adam Bodnar

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

Członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie z wielkim niepokojem przyjęli wiadomość o piśmie skierowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o doniesieniu o samowolach budowlanych w ROD oraz przypadkach zameldowań przez gminy na terenach ogrodów działkowych. Z tego pisma wynika, że Pana stwierdzenie jest oparte na małej wiedzy tego tematu, przekazanej przez nieliczną grupę działkowców, którzy mają w tym swój interes.

Ogrody działkowe od wielu lat spełniają funkcję rekreacyjne, zapewniając wypoczynek działkowcom i ich rodzinom, zapewniają zdrowe warzywa i owoce, integrują rodziny i lokalną społeczność. I te funkcje ROD zostały podtrzymane w zapisach nowej ustawy z 13 grudnia 2013 roku. Problem zamieszkiwania na działkach istnieje od dawna, lecz do tej pory walka z tymi, co łamią prawo działkowe była trudna. Dopiero nowa ustawa i zmiana niektórych zapisów w prawie budowlanym i innych przepisów umożliwiła skuteczną walkę z tym problemem. Na działkach mieszka nieliczna grupa, w której naprawdę ludzie biedni stanowią znikomą część. Jak już są to cwaniacy, którzy znaleźli sobie tani sposób na zamieszkiwanie i zaspakajanie swoich potrzeb życiowych.

Tylko jak sobie wyobrazić relaks i wypoczynek prawdziwego działkowca, gdy na sąsiedniej działce toczy się życie rodziny z wszelkimi towarzyszącymi odgłosami i zapachami, a na linkach wisi pranie, majtki, skarpety czy kalesony.

Dlatego zwracamy się do Pana, aby stanął Pan po stronie tych działkowców, którzy nie mieszkają na działkach, szanują ład prawny i porządek, i stanowią dużo większą grupę działkowców niż ci, którzy głosili do Pana sprawę.

Zarząd ROD im. Gen. Wł. Sikorskiego w Kwidzynie