Informacje dla Zarządów ROD w sprawie programu finansowo-księgowego

1503.2016

Informujemy, że prace nad doborem programu finansowo-księgowego dla ROD są na bardzo zaawansowanym etapie. Z założenia program ma być dostosowany do potrzeb Związku poprzez wprowadzenie do niego Zakładowego Planu Kont PZD, aktywnych druków sprawozdań wymaganych w Związku, możliwości generowania potwierdzenia sald oraz wezwań do zapłaty. Program ma zawierać moduły: kadrowo-płacowy, magazynowy, środków trwałych oraz kartotekę działkowców.

W związku z budowaniem bazy zainteresowanych ogrodów - Zarządy ROD zainteresowane nabyciem programu prosimy o kontakt z Główną Księgową Okręgu do dnia 18.03.2016 r. w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień oraz zapisania na listę.