Materiały dla Komisji Rewizyjnych

1611.2015

W dniu 12 listopada br. odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców, działającej na podstawie § 140 pkt. 2 Statutu PZD.

Tematem przewodnim był projekt Regulaminu KKR, który w wyniku dyskusji został przyjęty przez członków Komisji. Członkowie Komisji omówili wyniki kontroli w wybranych ROD oraz sprawy bieżące. Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD dostępny jest pod linkiem (Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD)

Ponadto, zapoznali się z efektem prac dotyczących zakupu programu finansowo-księgowego dla ROD.

Radca prawny, Bartłomiej Piech, zapoznał uczestników Komisji i omówił najważniejsze przepisy uchwalonego Regulaminu ROD.

W wyniku obrad i głosowania, Krajowa Komisja Rewizyjna zatwierdziła Uchwałę nr 7/III/2015 w ws. wprowadzenia do stosowania i przestrzegania Regulaminu KKR PZD oraz uchwałę nr 8/III/2015 ws. wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań. Materiały można odnaleźć pod: Załącznik nr 1 do uchwały KKR PZD nr 8/III/2015 z dnia 12.11.2015 r. - wzory dla komisji rewizyjnych.