Przypomnienie dla Zarządów ROD!

2110.2015

Przypominamy, że do końca listopada 2015 r. zarządy rodzinnych ogrodów działkowych mogą składać do Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku wnioski o zwolnienie z części opłaty za partycypację ogrodu w kosztach zarządzania ze względu na działki nieużytkowane. Przypominamy również, że koszty te ustalane są od tzw. powierzchni użytkowej ogrodu zgłoszonej do okręgu (powierzchnia pod wszystkimi działkami w ROD) z uwzględnieniem powierzchni nieużytkowanej (powierzchnia działek nieużytkowanych, ustalona na podstawie niniejszego wniosku).

Wzór wniosku można pobrać w dziale materiały oraz pod: Wniosek o zwolnienie z części opłaty za partycypację w kosztach zarządzania ROD ze względu na działki nieużytkowane