Malbork: 15 października ruszył nabór wniosków do budżetu obywatelskiego

2010.2015

Ruszają prace związane z przygotowaniem "budżetu obywatelskiego". 30 czerwca br. Rada Miasta Malborka podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta Malborka konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego, a 24 września br. Burmistrz Miasta Malborka wydał stosowne Zarządzenie w tej sprawie.

Składanie przez mieszkańców wniosków z propozycjami zadań do budżetu na rok 2016 jest możliwe od 15 października do 30 listopada 2015 r. Wnioski można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta lub ze strony internetowej miasta. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Malborka, zameldowani na pobyt stały i czasowy, którzy w dniu ich rozpoczęcia ukończyli 16 lat.

Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego na rok 2016 znajdą Państwo na stronie: www.budzetobywatelski.pl

Źródło: www.urzad.malbork.pl