Działania na rzecz dobrej współpracy z Samorządem Terytorialnym

1410.2015

Mając na uwadze pozytywna rolę Rodzinnych Ogrodów Działkowych w strukturze miast i gmin oraz pamiętając o ich codziennych potrzebach i trudnościach, Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku podejmuje działania na rzecz nawiązania i podtrzymania dobrej współpracy z samorządami terytorialnymi a w szczególności z Miastami i Gminami, w których działają ogrody działkowe.

Podpisanie porozumienia pomiędzy OZ PZD Gdańsk a Samorządem Województwa Pomorskiego otworzyło nowy rozdział w budowaniu pozytywnych relacji między działkowcami a władzami samorządowymi.

Na fali tego wydarzenia Prezes OZ PZD Gdańsk Pan Czesław Smoczyński wystosował pisemną prośbą do wszystkich Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast o życzliwe potraktowanie wniosków i próśb kierowanych przez poszczególne Zarządy ROD chcących podjęcia współpracy z samorządami. Pismo Prezesa spotka się z pozytywny przyjęciem w wielu Miastach i Gminach.

SKMBT_22315101413470_0001SKMBT_22315101413470_0003SKMBT_22315101413470_0002

Serdecznie dziękujemy za pozytywną reakcję.

Jednocześnie zachęcamy wszystkie zainteresowane Zarządu ROD do występowania z inicjatywami mającymi na celu zwiększenie znaczenia ogrodów działkowych jako ważnych elementów w tkance miejskiej.