Drugi dzień spotkań z Zarządami ROD

1310.2015

Drugi dzień spotkań z zarządami ogrodów działkowych rozpoczął się w Malborku, w Domu Działkowca ROD "Kolejarz". Na spotkaniu, podobnie jak w dniu wczorajszym, poruszyliśmy podstawowe i kluczowe dla działania ogrodów działkowych kwestie.

20151013_092110

Działacze zadali wiele pytań z zakresu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz spraw terenowo-prawnych. Inspektorzy do spraw terenowo-prawnych poinformowali obecnych o tym, że w stosunku do wszystkich malborskich ogrodów działkowych zostały złożone właściwe wnioski o stwierdzenie nabycia praw użytkowania, a bezpośrednie rozmowy z władzami Miasta Malborka dają nadzieję na bardzo szybkie i pozytywne rozpatrzenie naszych spraw.

20151013_092147

Ponadto na zakończeniu spotkania prezesi malborskich ogrodów działkowych pozostali ażeby przedyskutować sprawę zainicjowania kolegium prezesów dla Malborka. Wierzymy, że kolegium to już wkrótce będzie formalnie powołane.

20151013_130741

Popołudniowe miejsce spotkania, zapewne znane już wszystkim polskim działkowcom z przepięknych Krajowych Dni Działkowca 2015, Miasto Tczew przywitało nas deszczem. Mimo to spotkanie upłynęło w atmosferze pozytywnej i wspólnej pracy.

20151013_130734

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku pan Czesław Smoczyński podziękował ogrodom działkowym za ogromny wkład w organizację Dni Działkowca oraz wystawienie stoisk plonów ogrodowych. Następnie rozpoczęła się robocza część spotkania, w której działacze i pracownicy Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku przedstawili przygotowane sprawy a jednocześnie odpowiedzieli na wszystkie zadawane pytania.