Spotkania z Zarządami ROD

1210.2015

Trwają spotkania z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Spotkania rozpoczęły się w Chojnicach od narady z przedstawicielami ogrodów działkowych w powiatu chojnickiego. Pomimo dużego chłodu panującego na zewnątrz - atmosfera na spotkaniu była przyjazna.

20151012_090756

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku pan Czesław Smoczyński powitał przybyłych i przybliżył ostatnie działania Związku. Następnie głos zabierali kolejni prelegenci, starszy inspektor do spraw terenowo-prawnych pan Artur Lemański, główna księgowa okręgu pani Janina Wrzask, zastępca przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej pani Elżbieta Senecka, wiceprezes Okręgowego Zarządu pan Stanisław Kasperek oraz przewodniczący komisji do spraw współpracy z samorządem terytorialnym, partiami oraz innymi podmiotami publicznymi pan Franciszek Potulski.

20151012_090813

Kolejne, dzisiejsze, spotkanie odbyło się w Starogardzie Gdańskim, na którym powitało nas dużo większe grono przedstawicieli starogardzkich ogrodów działkowych. Atmosfera była równie przyjazna, a wiele osób miało szansę wyjaśnić swoje wątpliwości w zakresie działania zarządu ROD.

20151012_133202

Na każdym z spotkań wspólnie omówiliśmy działania dotychczasowe podejmowane przez PZD oraz zadania jakie stawia przed nami przyszłość. Przypomnieliśmy ogrodom podstawy w procedurach nabywania i utraty prawa do działki, podpowiedzieliśmy kilka rozwiązań w zakresie działania ogrodów.

20151012_133227

Przekazaliśmy informacje i wytyczne finansowo-księgowe. Zachęciliśmy zarządy ogrodów do nawiązania współpracy z władzami lokalnymi, na wzór współpracy jaką podjął Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku z władzami Urzędu Marszałkowskiego.