Adres dla ogrodu działkowego - mała ale ważna rzecz

0910.2015

email_freeAdres korespondencyjny ogrodu działkowego wydaje się błahą sprawą, część osób przecież uważa, że jak ktoś chce to do ogrodu trafi. Należy jednak pamiętać, że w świetle nowych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wiele rzeczy jest bardzo uzależnionych od kontaktu z zarządem ogrodu działkowego, w tym między innymi:

- zgłoszenie umowy przeniesienia prawa do działki oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie umowy

- złożenie oświadczenia woli o wstąpieniu w prawa po zmarłym współmałżonku działkowcu

- złożenie wniosku o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu – osobie bliskiej

Powyższe czynności, jak przewiduje ustawa, muszą być dokonane w określonych terminach. Często także poza sezonem, w okresie zimowym, kiedy codzienne życie na ogrodach działkowych dosłownie zamiera – a kontakt z zarządem ogrodu jest również utrudniony.

Rozwiązanie w tym zakresie podpowiada uchwała Prezydium Krajowej Rady nr 77/2010 z 14 maja 2010 r. w sprawie adresów korespondencyjnych zarządów ROD. Dzięki niej możemy podzielić ogrody na dwa typy:

- ogrody działkowe z budynkiem zarządu ogrodu (Dom Działkowca) w którym istnieje możliwość bezpośredniego dostarczenia korespondencji

- ogrody działkowe bez budynku Domu Działkowca lub takie, w których pomimo posiadania budynku ogrodowego nie ma możliwości bezpośredniego dostarczenia korespondencji

W pierwszym przypadku, ażeby ogród mógł odbierać korespondencję jest sprawdzenie czy dla nieruchomości ogrodowych z tym budynkiem został ustalony numer porządkowy nieruchomości (można to między innymi sprawdzić w okręgowym zarządzie PZD), jeśli nie – to wystarczy zgłosić taką potrzebę do okręgu, który przygotuje odpowiedni wniosek i prześle go do właściwego urzędu. Dla ustalonego już numeru porządkowego nieruchomości istnieje już możliwość dostarczania korespondencji, przy czym należy w odpowiedni sposób umożliwić listonoszowi dostarczenie przesyłki. Skrzynka pocztowa powinna być dostępna a jednocześnie odpowiednio zabezpieczona. Czasem warto wcześniej wybrać się do urzędu pocztowego aby upewnić się, że listonosz do nas trafi.

W drugim przypadku wcale nie jest trudniej. Wystarczy aby zarząd ogrodu zawarł z najbliższym urzędem pocztowym umowę o skrytkę pocztową. Wtedy cała korespondencja będzie mogła być odbierana z urzędu przez upoważnione osoby. Zgodnie z uchwałą Prezydium KR PZD - umocowanie osób do odbierania poczty następuje w formie uchwały zarządu (zmiana osób również), a jej odpis należy złożyć w okręgowym zarządzie. Pamiętać należy, że adres korespondencyjny ogrodu ustalony w ten sposób powinien brzmieć:

 

Polski Związek Działkowców Zarząd ROD (nazwa ogrodu) w (miejscowość)

(numer kodu pocztowego i miejscowość właściwe dla urzędu pocztowego w którym jest skrytka)

Skr. Pocztowa nr …...

 

Ostatnią już czynnością jest podanie adresu korespondencyjnego do wiadomości okręgu, do wiadomości ogrodu (umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej), można go podać na stronie internetowej ogrodu. W przypadku gdyby pojawiły się jakieś problemy – pomocy można szukać u pracowników okręgowego zarządu.