Uznanie Prezydium KR dla ROD w Tczewie

0810.2015

Podczas Krajowych Dni Działkowca 12 ogrodów z Tczewa i okolic zaprezentowało działkowe plony przygotowując w tym celu stoiska ogrodowe. Wystawa wzbudzała bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników uroczystości, zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych i krajowych. Szczególną uwagę zwróciła na nią obecna na uroczystości Pani Premier Ewa Kopacz. Działkowcy z całego kraju mogli zobaczyć i podziwiać prezentowane na stoiskach okazałe warzywa i owoce. Dzięki wystawie wszyscy obecni naocznie przekonali się o korzyściach, jakie płyną z użytkowania działki i poczuć atmosferę, jaka towarzyszy spotkaniom działkowców. Wystawa nie była więc tylko prezentacją działkowych plonów. Odegrała też bardzo ważną rolę propagującą rodzinne ogrody działkowe i ich znaczenie dla użytkujących je rodzin.

W ramach uznania i podziękowania za przygotowanie wystawy Prezes Polskiego Związku Działkowców skierował do wszystkich ogrodów biorących udział w wystawie oficjalne podziękowanie.

Prezydium Krajowej Rady również doceniło starania oraz trud działkowców i postanowiło nagrodzić ogrody, które zaprezentowały swoje plony zestawami cebul kwiatowych o wartości 1000 zł każdy. Nagrodę przekazano na ręce Prezesów Zarządów ROD z prośbą o ich sprawiedliwy podział pomiędzy działkowców, którzy przyczynili się do przygotowania wystawy poprzez udział i prezentację plonów podczas uroczystości w Tczewie, przygotowanie stoiska czy przekazanie warzyw i owoców ze swoich działek. Wkład każdej osoby w organizację jest ważny i powinien zostać nagrodzony i doceniony.

Przekazane cebule kwiatowe będą posadzone jeszcze w październiku, aby pięknie zakwitły na wiosnę różnorodnymi kolorami i w nowym sezonie działkowym wzbudzały radosne wspomnienia o krajowym święcie wszystkich działkowców.

Za otrzymane cebulki kwiatowe podziękowania na ręce Prezesa PZD złożył już Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD w Tczewie Pan Klaus Kosowski.

KRAJOWA RADA PZD