Polecamy dobre praktyki - Fundacja Sendzimira

0210.2015

Fundacja Sendzimira to organizacja pozarządowa, która działa na rzecz poprawy środowiska naturalnego. Uczestniczy i sama inicjuje wiele projektów, które mają służyć polepszeniu jakości życia ludzi z zachowaniem równowagi przyrodniczej i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Strona fundacji obfituje w wiele ciekawych publikacji i materiałów. Szczególnie warte polecenia działkowcom są te, które dotyczą ogrodów deszczowych.

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z  przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów.

Dzięki ogrodom deszczowym mniej wody spływa z powierzchni nieprzepuszczalnych (chodniki, ulice, parkingi, place) do kanalizacji, ponieważ rośliny zatrzymują ją w krajobrazie, zwiększając w ten sposób retencję wód. Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły ogród, sadzone są w nim szczególne rośliny hydrofitowe. Ich korzenie bądź kłącza zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody, np. metale ciężkie i związki białkowo-tłuszczowe. Podłoże ogrodu, dzięki odpowiednio dobranym warstwom piasku i żwiru, zatrzymuje zanieczyszczenia zawarte w wodzie.

Takie ogrody deszczowe mogą mieć swoje miejsce także na ogródkach działkowych. Jak je tworzyć i wykorzystywać? Pomocne będą materiały, które znajdą Państwo właśnie na stronie fundacji. Informacje o ogrodach deszczowych Instruktarze filmowe o ogrodach deszczowych