Treść wystapień Pani Premier, Pana Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezesa PZD z Krajowych Dni Działkowca 2015

0109.2015

Dla wszystkich osób zainteresowanych szczegółami przebiegu Krajowych Dni Działkowca 2015 jakie odbyły się w Tczewie, publikujemy treść wystąpień Pani Premier Ewy Kopacz, Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka oraz Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego: Przemówienie Premier Ewy Kopacz podczas Krajowych Dni Działkowca 2015 Przemówienie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka podczas Krajowych Dni Działkowca 2015 w Tczewie Przemówienie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego podczas Krajowych Dni Działkowca 2015 w Tczewie