Spotkanie Kolegium Prezesów ROD w Gdyni

2408.2015

W sobotę 22 sierpnia odbyło się spotkanie prezesów gdyńskich ogrodów działkowych z przedstawicielami: Miejskiej Komendy Policji w Gdyni, Straży Miejskiej w Gdyni, oraz przedstawicielami Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.

W czasie spotkania poruszono wiele tematów, w tym także tych dotyczących bezpieczeństwa na terenie ogrodów. Te były referowane głównie przez przedstawicieli gdyńskiej policji. Na pierwszy plan wysuwały się problemy związane z przeciwdziałaniem kradzieżom. Jak wynikało z oświadczenia Naczelnika Wydziału Prewencji KM Policji w Gdyni - w znaczny sposób spadła ilość dokonywanych na terenie ogrodów działkowych włamań, chociaż w dalszym ciągu największe straty ponoszą działkowcy, ze względu na fakt nie zabezpieczania mienia takiego jak damskie torebki, portfele i kluczyki do aut. Uzgodniono, że podobnie jak w poprzednich latach - policjanci będą spotykać się z działkowcami na Walnych Zebraniach ROD.

Patrol ekologiczny Straży Miejskiej w Gdyni, przybliżył zasady współpracy w zakresie przestrzegania ekologii na terenie ogrodów. Wskazywał na wiele negatywnych i pozytywnych przykładów wynikających z dotychczasowej współpracy. Poprosił aby, wzorem policji, ogrody działkowe rozpatrzyły możliwość nieskrepowanego wjazdu ich pojazdów na teren ogrodów działkowych.

Przedstawiciele WŚ UM Gdyni, przypominali o zasadach, jakie obowiązują odbiór odpadów oraz odpadów organicznych. Mimo wcześniejszych zapewnień Pana Prezydenta Miasta Gdyni oświadczyli, że gdyńskie ogrody maja być wyłączone z systemu tzw. „wystawek”. W tej materii, przed gdyńskim kolegium olbrzymia praca, w celu przekonania władz Miasta Gdyni, że ogrody działkowe to też mieszkańcy miasta.

Spotkanie zakończyło się ogólnym wnioskiem o potrzebie tego typu wizyt przedstawicieli służb i władz na ogrodach działkowych.

Przewodniczący gdyńskiego kolegium

  Leonard  Niewiński