Łączą i budują

1108.2015

W funkcjonowaniu stowarzyszenia, podobnie jak w biznesie znaczenie ma ekonomia skali. Pojęcie, to mówi nam, że w miarę zwiększania rozmiarów, zmniejszają się koszty. Poprzez efekt skali zdobywa się większą siłę przetargową oraz znacznie zmniejsza koszty funkcjonowania. Zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi oraz umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, zawsze będzie przynosiło pozytywne efekty i wymierne korzyści - takie pozytywne efekty działania w ramach PZD zauważa pan Krzysztof Paciepnik. Swoje rozważania na ten temat zawarł w artykule pod linkiem: Łączą i budują.