Stanowisko Prezydium OZ w sprawie znaczenia XII Krajowego Zjazdu Delegatów

0708.2015

"To wielki wydarzenie w dotychczasowej historii naszego Związku będzie miało kapitalne znaczenie dla działalności naszej społecznej, pozarządowej organizacji i wszystkich organów w kadencji 2015 - 2019(...)

Z uznaniem odnosimy się również do uchwalonego Programu PZD, w którym zawarto szeroki wachlarz zadań tworzących podstawę dla dalszego rozwoju i umacniania znaczenia ogrodów działkowych dla społeczeństwa."

Pełna treść stanowiska dostępna poniżej:

Stanowisko Prezydium OZ PZD Gdańsk w sprawie znaczenia XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD