Kolejne regulacje w Gdańsku

0708.2015

Blatt ParagrahpOkręg Gdański na tą chwilę złożył już 43 wnioski na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w zakresie regulacji praw do nieruchomości zajętych przez ogrody działkowe. Część z tych wniosków doczekała się już rozpatrzenia w formie decyzji potwierdzających prawo do nieruchomości.

Aktualnie już prawomocne są decyzje o stwierdzeniu prawa użytkowania w stosunku do ogrodów lub ich części:

  • ROD "Kotwica" w Gdyni
  • ROD im. Sucharskiego w Wejherowie
  • ROD "Artes" w Gdańsku
  • ROD "Polanki" w Gdańsku
  Na prawomocność czekają wydane już decyzje do ogrodów lub ich części:
  • ROD im. Elizy Orzeszkowej w Gdańsku
  • ROD "Zgoda" w Gdańsku
  • ROD im. Żwirki i Wigury w Pruszczu Gdańskim
  • ROD "Storczyk" w Gdańsku
  • ROD "Budowlani" w Chojnicach
 

Kolejne wnioski w zakresie regulacji praw do nieruchomości są właśnie w fazie opracowywania co wymaga także zebrania i sprawdzenia dokumentacji archiwalnej, a w niektórych przypadkach także odpowiednich prac geodezyjnych. Geodeta jest wręcz wymagany tam gdzie kilka ogrodów leży na wspólnych działkach geodezyjnych.

Podkreślenia wymaga fakt, że do tej pory, pomimo takiego uprawnienia, żaden z właścicieli nieruchomości (Skarb Państwa lub właściwa gmina) nie wystąpił z wnioskami likwidacyjnymi w przypadkach określonych art. 75 ustawy o rod. Przypominamy, że takie uprawnienie podmioty te mają w sytuacji, kiedy PZD nie może wykazać się tytułem prawnym do nieruchomości ogrodowych i nieruchomości te nie spełniają przesłanek określonych w art. 76 ust. 1 ustawy o rod. Zagrożenie art. 75 zachodzi jedynie w kilku jednostkowych przypadkach i liczymy na to, że dobra współpraca pozwoli tą kwestię uregulować zgodnie z życzeniami ogrodów i działkowców. Są to zazwyczaj przypadki kiedy ogród wyszedł nieco poza swoje właściwe granice, często o niewielkiej powierzchni, jednak dość kluczowe dla dalszego działania ogrodu. Każdy taki przypadek monitorujemy.

Przypominamy jednocześnie, że wszystkie ogrody w okręgu gdańskim mogą sprawdzić swoją sytuację prawną kontaktując się z inspektorami do spraw terenowo-prawnych w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku.