Nowy ogród działkowy w Gdańsku - już wkrótce...

1707.2015

W wczorajszym wydaniu "Faktu" pojawiła się informacja dotycząca urządzania przez Miasto Gdańsk nowego ogrodu działkowego w Gdańsku przy ul. Źródlanej.

Artykuł pojawił się także w internecie: Będą nowe działki na Szadółkach

Sam artykuł jest bardzo krótki i nie wyjaśnia całości sprawy. Ogród przy ul. Źródlanej powstaje jako odtworzeniowy ogród działkowy w zamian za ogrody zlikwidowane przez Miasto Gdańsk w latach 2010 - 2012 w związku z budową dróg: obwodnicy południowej, trasy Sucharskiego oraz drogi przy dawnej Uczniowskiej, prowadzącej w stronę stadionu i wykonywanego tunelu pod Wisłą.

Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2015 r., zaś otwarcie ogrodu dla działkowców planowane jest na przełomie września i października 2015 r. - przy czym właściwy termin uzależniony będzie od zaakceptowania wszystkich prac technicznych.

O postępach prac nad ogrodem działkowym na bieżąco informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na swojej stronie: Informacja o ogrodzie przy ul. Źródlanej na stronie DRMG

Pierwszeństwo przydziału działek w tym ogrodzie, zgodnie z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz statutu i regulaminu ROD, będą mieli działkowcy, których działki zostały zlikwidowane podczas prowadzenia powyżej określonych inwestycji.