Dziękujemy naszym działaczom

1707.2015

W czasie dzisiejszego spotkania Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku - Prezes Czesław Smoczyński podziękował wieloletnim i zasłużonym działaczom Polskiego Związku Działkowców, członkom Prezydium Okręgowego Zarządu w kadencji 2011 - 2015 za okazaną pomoc, wsparcie i działanie na szczeblu władz okręgowych PZD.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku, w imieniu własnym, członków statutowych organów okręgowych i pracowników,  podziękował:

- pani Marii Domalewskiej

WP_20150717_006

- panu Janowi Dawidowiczowi

WP_20150717_009

- panu Waldemarowi Lewandowskiemu

WP_20150717_010

- panu Henrykowi Kostro

WP_20150717_013

Wszyscy wyróżnieni dzisiejszym podziękowaniem wnieśli spory wkład w pracę Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku, stanowili nieodzowna pomoc dla pracowników biura i  są osobami darzonymi przez wszystkim ogromnym szacunkiem.

WP_20150717_020