Realizacja postanowień XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

1707.2015

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD przyjął program, który określa zadania na kolejną kadencję władz PZD. Zjazd uchwalił także 8 stanowisk i 2 apele, które określają politykę Związku na najbliższą przyszłość. Odnoszą się one do najważniejszych problemów, z którymi zmaga się dzisiaj PZD, jak również do tych, które mogą wystąpić w przyszłości. Stanowiska te i apele adresowane są przede wszystkim do struktur PZD i działkowców, aby mieli oni świadomość jaką należy prezentować postawę w sprawach, które poruszają owe stanowiska.

Należy jednak znaczyć, że nie można realizować działań wynikających ze stanowisk bez współpracy z sejmem, rządem, partiami politycznymi, klubami parlamentarnymi, a przede wszystkim z samorządami. Dlatego stanowiska te kierowane są także do tych instytucji.

Krajowa Rada PZD, realizując postanowienia XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, oficjalnie przekazała poszczególne stanowiska i apele do poniższych adresatów: Lista dokumentów