Obradował XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD

0607.2015

W dniach 2 - 3 lipca obradował XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców.

Zjazd ze swojego grona wybrał nowy skład Krajowej Rady PZD oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Z Okręgu Gdańskiego PZD w skład Krajowej Rady weszli:

Pan Czesław Smoczyński

Pan Józef Pisarski

Pan Leonard Niewiński

Ponadto Pan Czesław Smoczyński został również członkiem Prezydium KR PZD.

Reprezentantem Okręgu Gdańskiego w Krajowej Komisji Rewizyjnej został Pan Bogusław Dąbrowski, który objął  funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

Najważniejszą decyzją podjętą przez XII Zjazd Delegatów było uchwalenie nowego Statutu Polskiego Związku Działkowców:

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD uchwalił statut

Treść nowego Statutu dostępna jest pod poniższym linkiem:

Statut PZD - uchwalony 2 lipca 2015 r.

Obszerną relację z przebiegu obrad umieszczono w poniższym artykule:

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD wybrał władze PZD na kolejną kadencję

W trakcie obrad wielu spośród uczestniczących działaczy wyrażało swoje stanowiska w dyskusji. Głos zabrał również Prezes OZ PZD Gdańsk Pan Czesław Smoczyński:

"Jesteśmy z wami" – mówił do działkowców mazowieckich. – "Jeżeli zajdzie potrzeba, będziemy razem bronić Waszych ogrodów, bo zdajemy sobie sprawę, że możemy być zagrożeni i my. Jesteśmy świadomi, ze w każdej chwili zagrożeni możemy być także i my. Bo urzędnicy nie tylko w Warszawie nie rozumieją ustawy o ROD, że na ogrody trzeba spojrzeć przez pryzmat funkcji społecznej, a  nie wartość terenów, na których znajdują się ROD". Prezes Smoczyński odniósł się także do zablokowania statutu przez organ nadzoru.

Więcej informacji o treści wystąpień uczestników zjazdu dostępne poniżej:

Głosy i wystąpienia delegatów podczas Zjazdu

Wśród licznych gości, którzy przyjęli zaproszenie PZD do uczestniczenia w XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD podczas pierwszego dnia obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD nie zabrakło przedstawicieli prawie wszystkich ugrupowań politycznych, władz samorządowych i organizacji społecznych.

Na zjeździe pierwszego dnia gościli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, wicepremier Janusz Piechociński- minister gospodarki i prezes PSL, Marszałek Józef Zych, posłowie Kazimierz Smoliński (PiS), Zbyszek Zaborowski (SLD), prof. Tadeusz Iwiński (SLD), Tadeusz Tomaszewski (SLD), Dariusz Dziadzio (PSL), Krzysztof Smaczyński – podsekretarz stanu w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Waldemar Witkowski – przewodniczący Unii Pracy, Marek Poniatowski, Elżbieta Seredyn – podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy, przewodniczący oddziału okręgowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki.

Drugiego dnia wśród gości pojawili się Premier Leszek Miller (SLD) oraz posłowie Piotr Zgorzelski (PSL) i Bartosz Kownacki (PiS).

Politycy na Zjeździe działkowców