Uchwała KR PZD w sprawie pozyskiwania środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2606.2015

UCHWAŁA NR 4/XXX/2015

KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie pozyskiwania środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Krajowa Rada stwierdza, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są ważnym źródłem finansowania przedsięwzięć ekologicznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają możliwość skorzystania rodzinne ogrody działkowe. Pozyskane środki mogą być przeznaczone na szeroko rozumianą ochronę środowiska, w tym przywracanie różnorodności biologicznej oraz edukację ekologiczną.

W związku z tym, Krajowa Rada PZD uznaje za konieczne, aby:

  1. Okręgowe zarządy PZD wraz z zarządami ROD dokładnie zapoznały się z programami dofinansowania udzielanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w zależności od miejsca położenia ROD.
  2. Na podstawie dokonanych ustaleń, okręgowe zarządy PZD wraz z zarządami ROD dokonały wyboru programu, z którego będzie można pozyskać środki finansowe.
  3. Po dokonaniu wyboru programu, który najlepiej będzie odpowiadał potrzebom i możliwościom ROD, Okręgowe Zarządy wraz z zarządami ROD poprzez złożenie wniosku zainicjowały procedurę uzyskania środków z NFOŚiGW lub WFOŚiGW, a następnie zrealizowały przedsięwzięcie i je rozliczyły.

Oferta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z opisem postępowania przy ubieganiu się o dofinansowanie i wykazem danych kontaktowych NFOŚiGW oraz WFOŚiGW stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  I WICEPREZES                                              PREZES /-/Tadeusz JARZĘBAK                      /-/Eugeniusz KONDRACKI Źródło