Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

2406.2015

W dniach 22-24 czerwca 2015 r. odbyło się ostatnie w obecnej kadencji posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców. Krajowa Komisja Rewizyjna zgodnie ze statutowymi kompetencjami dokonała badania sprawozdania finansowego Związku za okres 19.01-31.12 2014 roku.

Więcej: Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD