Informator działkowca

2306.2015

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz ROD przekazany został najnowszy numer „Informatora działkowca” w którym można znaleźć m.in. obszerną relację ze spotkania Premier Ewy Kopacz z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim i działkowcami, informację o Okręgowych Zjazdach Delegatów PZD i zapowiedź XII Krajowego Zjazdu PZD.

Wersja elektroniczna: Informator Działkowca