Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie inwestycji i remontów w ROD w 2014 r.

0506.2015

W 2014 roku, planami inwestycji i remontów zostało objętych 1 380 ogrodów, co stanowiło  28% wszystkich ROD w Polsce. Łącznie zaplanowano 2 007  zadań inwestycyjno – remontowych.

Z powyższych zaplanowanych zadań rodzinne ogrody działkowe wykonały 1 734 zadań inwestycyjno - remontowych w 1 335 rodzinnych ogrodach działkowych. Łącznie rodzinne ogrody działkowe zrealizowały zadania w 28 % ROD zlokalizowanych na terenie Polski o łącznej wartości 24 150 761 zł.

Zadania polegające na remontach i modernizacji istniejącej infrastruktury wykonano na łączną kwotę 14 653 337 zł, zaś na zadania związane z budową nowej infrastruktury w ROD wydatkowano środki w wysokości 9 497 424 złotych.

Pełna treść: Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie inwestycji i remontów w ROD