Stanowisko Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o ochronie przyrody

2705.2015

Prezydium KR podziela pogląd wyrażony w propozycjach rządowego projektu dotyczącego zmiany ustawy o ochronie przyrody, ponieważ obowiązujące przepisy zbyt restrykcyjnie chronią stan zadrzewień i krzewów w Polsce, przez co są szczególnie uciążliwe dla działkowców. Działki w ROD mają służyć w głównej mierze rodzinom do produkcji warzyw i owoców, jak również do wypoczynku i rekreacji. Dlatego, aby je uatrakcyjnić w wielu ogrodach sadzone są drzewa i krzewy ozdobne. PZD zaleca oczywiście sadzenie drzew i krzewów słabo rosnących . Jest to jednak tylko zalecenie, a nie wymóg formalny. Szczególnie krzewy ozdobne, które chętnie są sadzone w ogrodach po wielu latach tracą na atrakcyjności i zajmują zbyt dużo miejsca na małych powierzchniowo działkach.

Obecnie obowiązująca ustawa nie daje działkowcom żadnej możliwości interwencji w opisanych wyżej przypadkach. Potrzeba zgody na usunięcie każdego drzewa i krzewu ozdobnego jest nieracjonalna i powinna zostać zniesiona. Sam wniosek o wydanie zezwolenia wymaga spełnienia zbyt wielu wymogów formalnych, które są zbędne do wydania zezwolenia. Tak mocna ingerencja ustawodawcy nie jest uzasadniona. Oprócz bardzo wysokich, opłat za wycinkę, obowiązują trzykrotnie wyższe kary za usunięcie drzew bez zezwolenia. Kary są nieproporcjonalnie wysokie do podjętego działania i należy je zmienić.

Pełna treść: Stanowisko Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o ochronie przyrody