List ROD "Polpharma" w Starogardzie Gdańskim" do Prezesa Rady Ministrów

2605.2015

"Działkowcy użytkujący od 55 lat swoje małe kawałki ziemi w Rodzinnym Ogrodzie „Polpharma” w Starogardzie Gdańskim kierują do Pani swoje zaniepokojenie działaniami Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa Pani Hanny Gronkiewicz Waltz jako organu nadzoru nad Polskim Związkiem Działkowców.

Pani Prezydent zdecydowała się wystąpić przeciwko nam działkowcom, czego skutkiem jest obecnie spór sądowy o rejestrację nowego statutu Polskiego Związku Działkowców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niezrozumiałym dla nas jest, że Pani Prezydent jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd postanowiła zażądać niezwłocznego uchylenia uchwał wydanych na podstawie nowego statutu, bo budzi to Jej zdaniem poważne wątpliwości co do zgodności tych działań z prawem."

Pełna treść listu dostępna poniżej: List ROD Polpharma w Starogardzie Gdańskim do Premier Rządu RP Pani Ewy Kopacz