Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi

2105.2015

Wczoraj, tj. 20.05.2015 r. w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdańsku odbyło się spotkanie Zastępcy prezydenta Miasta Gdańska ds. gospodarki komunalnej - pana Piotra Grzelaka z przedstawicielami zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gdańsku. Głównym tematem spotkania była gospodarka odpadami na terenie ogrodów działkowych, sposoby rozliczania i zgłaszania odpadów. Mimo to nie zabrakło także pytań z sali oraz zgłaszania innych problemów trapiących ogrody w "Grodzie Neptuna".

Nadzieję może budzić fakt propozycji, która ze strony Prezydenta - stworzenia wspólnego zespołu do spraw ogrodów działkowych, w którym zasiadaliby przedstawiciele ogrodów działkowych oraz urzędu miejskiego i jego jednostek. Spotkanie udowodniło, że należy stworzyć odpowiednią płaszczyznę porozumienia pomiędzy ogrodami działkowymi a władzami miasta, a każda inicjatywa w tym zakresie będzie bardzo cenna.